SẢN PHẨM
Tìm kiếm

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC

 • Van xả hẹn giờ FLUIDRAIN là sự kết hợp giữa van điện từ và bộ hẹn giờ điện tử được thiết kế để loại bỏ khí ngưng khỏi hệ thống khí nén.

  Van được sử dụng cho mọi hệ thống máy nén khí, máy sấy khí, máy tạo khí với mọi kích thước, loại máy và nhà sản xuất như: máy nén khí Buma, Hitachi, Kobelco, Atlas Copco, Airman...

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ

  Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã sản phẩm: 2506

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số sản phẩm: 2586

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 24V

  Mã số: JORC 2586

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số sản phẩm: 2526

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 110V

  Mã số: JORC 2526

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số sản phẩm: 2526

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 110V

  Mã số: JORC 2526

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số: 2556 HV

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 380V

  Mã số: JORC 2556HV

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Mã số: 1603

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Mã số: JORC EZ-1

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN-HP-S

  Mã số: ***

  Kết nối ren: 1/4″ (BSP or NPT)

  Áp làm việc max: 40 bar tới 500Bar (tùy theo lựa chọn Model)

  Điện áp: 230V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: COMBO-D-LUX

  Mã số: 2507

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Mã số: COMBO-D-LUX

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 380V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: FLUIDRAIN 380V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 110V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 24V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: FLUIDRAIN 24V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: FLUIDRAIN 230V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CAO ÁO (CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN)

  Model: FLUIDRAIN-HP-S40

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Kết nối ren: 1/4″ BSP

  Lỗ xả nước: 2mm

  Áp làm việc max: 40 bar

  Điện áp: 230V (Lựa chọn thêm: 24V, 110V, 380V)

  Thân van: INOX

  Hãng sản xuất: JORC-HÀ LAN

  Mã số: FLUIDRAIN-HP-S40

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CAO ÁO (CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN)

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1801

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Kết nối ren: 1/4″ BSP

  Lỗ xả nước: 2mm

  Áp làm việc max: 80 bar

  Điện áp: 230V

  Thân van: ĐỒNG THAU

  Hãng sản xuất: JORC-HÀ LAN

  Mã số: JORC 1801

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CAO ÁO (CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN)

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1801

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Kết nối ren: 1/4″ BSP

  Lỗ xả nước: 2mm

  Áp làm việc max: 80 bar

  Điện áp: 230V

  Thân van: ĐỒNG THAU

  Hãng sản xuất: JORC-HÀ LAN

  Mã số: FLUIDRAIN

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 380V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 380V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 110V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 110V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 24V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 24V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

Trang 1 của 4 1 2 3 4 >
SẢN PHẨM