SẢN PHẨM
Tìm kiếm

LỌC TÁCH NHỚT BUSCH

 • Lọc tách nhớt Busch 0532000508
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0532000508

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 0532000509
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0532000509

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 532140159
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 532140159

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 0532140159
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0532140159

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 532140157
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 532140157

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 0532-000-509
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0532-000-509

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 0532-000-508
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0532-000-508

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Busch 0532140155
  Hãng sản xuất: Busch
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0532140155

  Hãng sản xuất: BUSCH

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM