TIN TỨC
Tìm kiếm

Air Blower

Xử lý nước thải là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong mỗi cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, các tòa nhà lớn. Đặc biệt trong những công ty về môi trường thì máy thổi khí hay sục khí cũng cần thiết để duy trì sự phát triển cho vi sinh vật hiếu khí. Ngoài ra máy thổi - sục khí còn giúp cho bùn hoạt tính hòa trộn đều vào nước thải, đảm bảo quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn.

Máy sục khí - thổi khí trong xử lý nước thải

Xử lý nước thải là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong mỗi cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, các tòa nhà lớn. Đặc biệt trong những công ty về môi trường thì máy thổi khí hay sục khí cũng cần thiết để duy trì sự phát triển cho vi sinh vật hiếu khí. Ngoài ra máy thổi - sục khí còn giúp cho bùn hoạt tính hòa trộn đều vào nước thải, đảm bảo quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn.

Xem chi tiết

Máy thổi khí - sục khí là loại máy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chăn nuôi thủy - hải sản và các hệ thống công nghiệp, sản xuất. Máy thổi khí bao gồm 2 phần chính: động cơ (motor, nam châm điện) và phần tạo khí (đầu máy thổi khí dạng quạt con sò hoặc dạng màng dập). Quy trình bảo trì , kiểm tra máy thổi khí theo phải tuân thủ chặt chẽ để nhanh chóng phát hiện lỗi và đưa ra kế hoạch sửa chữa - thay mới.

Công việc bảo trì - bảo dưỡng máy thổi khí , sục khí.

Máy thổi khí - sục khí là loại máy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chăn nuôi thủy - hải sản và các hệ thống công nghiệp, sản xuất. Máy thổi khí bao gồm 2 phần chính: động cơ (motor, nam châm điện) và phần tạo khí (đầu máy thổi khí dạng quạt con sò hoặc dạng màng dập). Quy trình bảo trì , kiểm tra máy thổi khí theo phải tuân thủ chặt chẽ để nhanh chóng phát hiện lỗi và đưa ra kế hoạch sửa chữa - thay mới.

Xem chi tiết

SẢN PHẨM