SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc tách nhớt UNITED OSD

 • Lọc tách nhớt UNITED OSD 0410709001
  Hãng sản xuất: UNITED OSD
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0410709001

  Hãng sản xuất: UNITED OSD

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt UNITED OSD 0751900010
  Hãng sản xuất: UNITED OSD
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0751900010

  Hãng sản xuất: UNITED OSD

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt UNITED OSD 0260706001
  Hãng sản xuất: UNITED OSD
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0260706001

  Hãng sản xuất: UNITED OSD

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt UNITED OSD 0750701007
  Hãng sản xuất: UNITED OSD
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0750701007

  Hãng sản xuất: UNITED OSD

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt UNITED OSD 2500400020
  Hãng sản xuất: UNITED OSD
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2500400020

  Hãng sản xuất: UNITED OSD

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM