SẢN PHẨM
Tìm kiếm

AAG Máy Tạo Khí Nito - EU

 • Máy Sản Xuất Khí NiTơ dạng PSA
  Model: NİTROPAK 1xx
  Độ thuần khiết khí Ni tơ:  95% - 99% - 99.5% - 99.9% - 99.99% - 99.999%
  Lưu lượng N2:                  127  ----- 2.0 m3/h
  Nhiệt độ điểm sương: - 40o C
  Giá tham khào: Call 0989 508 177
  Hãng sản xuất: AAG - EU

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NiTơ dạng PSA (Tháp Đôi)
  Model: NİTROPAK xxx
  Độ thuần khiết khí Ni tơ:  95% - 99% - 99.5% - 99.9% - 99.99% - 99.999%
  Lưu lượng N2:                  640  ----- 0.18 m3/h
  Nhiệt độ điểm sương: - 40o C
  Giá tham khào: Call 0989 508 177
  Hãng sản xuất: AAG - EU

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí Ni Tơ PSA
  Model: NITROPAK 102
  Độ thuần khiết khí Ni tơ:  99% - 99.5% - 99.9% - 99.99%
  Lưu lượng N2:                   11.7 -  10.0   -  6.0    -   3.5 m3/h
  Nhiệt độ điểm sương: - 40o C
  Máy nén khí trục vít Buma BFB11F 
  Tích hợp bình chứa, máy nén khí, máy sấy bộ lọc
  Giá tham khào: 390,000,000 VND / bộ

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Hệ thống tạo khí nito tại chỗ cho hệ thống cắt Laser Inox cho một số nhà xưởng cơ khí cắt CNC, Laser chính xác cao. Sản lượng 12 chai, 50L/chai, 200 bar, 120m3 nito /ngày

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM