SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt Hydrovane

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 3407, DA 1015

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1015

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 3407

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 3415, DA 1014

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1014

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 3415

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 52841, DA 1080

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1080

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52841

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 57029, DA 1079

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1079

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 57029

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 59177, DA 1080

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1080

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 59177

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 59180, DA 1082

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1082

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 59180

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 70539, DA 1081

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1081

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 70539

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 5702898

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5702898

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 52022, DA 1083

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: DA1083

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52022

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Air filter / Lọc gió Hydrovane 50190

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 50190

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM