SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Nhớt KOBELCO

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P81-6875
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P81-6875

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-CE13-506
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-CE13-506

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-CE13-515
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-CE13-515

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-CE13-517
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-CE13-517

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-CE13-526
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-CE13-526

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-CE13-528
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-CE13-528

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-F13-3003-03
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-F13-3003-03

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco P-F13-3001-01
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-F13-3001-01

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco PS-CE11-507
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: PS-CE11-507

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Oil Fillter / Lọc nhớt Kobelco PS-CE11-501
  Hãng sản xuất: Kobelco
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: PS-CE11-501

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

 • Lọc máy nén khí hiệu Kobelco

  Mã model: P-CE13-510

  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P-CE13-510

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM