SẢN PHẨM
Tìm kiếm

BỘ LỌC TÁCH DẦU, NƯỚC SEPREMIUM JORC

 •  Bộ lọc tách dầu SEPREMIUM 60 cho công suất máy nén tối đa 60 m³/phút 2500 CFM dùng cho hệ thống máy nén khí có công dụng tách dầu ra khỏi nước trong qua trình vận hành máy nén khí. Hỗn hợp dầu - nước sau khi đi qua bộ lọc sẽ được tách ra với 3 giai đoạn.

  Mã số: SEPREMIUM 60

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Than hoạt tính được biết đến là một chất lọc và có tính tách dầu - nước rất tốt. Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Trong bộ phận tách nước - dầu của JORC cũng sử dụng Carbon elements như một chất dùng để tách dầu và nước. Sản phẩm này được sản xuất theo dây chuyền hiện đại để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Hệ thống máy nén khí lớn có thể cần 2 hay nhiều bộ lọc tách dầu - nước để phù hợp với công suất máy nén khí. Để kết nối các bộ lọc tách dầu - nước với nhau và đảm bảo việc phân bổ đều nước ngưng cho các bộ lọc tách cần một bộ phân phối. Bộ phân phối đảm bảo được nước ngưng chảy đều vào các bộ lọc và đầy cùng lúc.

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 •  Bộ lọc tách dầu SEPREMIUM 10 cho công suất máy nén tối đa 350 CFM dùng cho hệ thống máy nén khí có công dụng tách dầu ra khỏi nước trong qua trình vận hành máy nén khí. Hỗn hợp dầu - nước sau khi đi qua bộ lọc sẽ được tách ra với 3 giai đoạn.

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 •  Bộ lọc tách dầu SEPREMIUM 20 cho công suất máy nén tối đa 20 m³/phút 750 CFM dùng cho hệ thống máy nén khí có công dụng tách dầu ra khỏi nước trong qua trình vận hành máy nén khí. Hỗn hợp dầu - nước sau khi đi qua bộ lọc sẽ được tách ra với 3 giai đoạn.

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 •  Bộ lọc tách dầu SEPREMIUM 30 cho công suất máy nén tối đa 30 m³/phút 1250 CFM dùng cho hệ thống máy nén khí có công dụng tách dầu ra khỏi nước trong qua trình vận hành máy nén khí. Hỗn hợp dầu - nước sau khi đi qua bộ lọc sẽ được tách ra với 3 giai đoạn.

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM