SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Nhớt ABAC

 • Lọc dầu máy nén khí ABAC dùng cho hệ thống khí nén ABAC. Ngoài ra, lõc nhớt ABAC còn có thể dùng để thay thế tương đương cho nhiều loại máy nén khí khác. Để lựa chọn được sản phẩm lọc dầu ABAC phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất để được tư vấn miễn phí.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056103, SH 8130

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8130

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056103

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056113, SH 8143

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8143

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056113

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056238, SH 8152

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8152

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056238

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056282, SH 8152

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8152

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056282

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056491, SH 8227

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8227

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056491

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056846, SH 8152

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8152

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056846

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056847, SH 8152

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8152

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056847

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056933, SH 8113

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8113

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056933

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056934, SH 8152

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056934

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056935, SH 8143

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8143

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056935

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9056936, SH 8130

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8130

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056936

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9057422, SH 8113

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8113

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9057422

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9057423, SH 8143

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8143

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9057423

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 9057431, SH 8145

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8145

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9057431

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 2236105733, SH 8130

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8130

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2236105733

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 2236105734, SH 8143

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8143

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2236105734

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 2236105773, SH 8113

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8113

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2236105773

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 2236105788, SH 8152

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8152

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2236105788

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí ABAC 2236105850, SH 8227

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8227

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2236105850

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

Trang 1 của 2 1 2 >
SẢN PHẨM