SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Máy nén khí Typhoon thổi chai PET

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-10/40
  – Lưu lượng: 10.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 110kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 500 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4050x1750x2380mm
  – Trọng lượng: 5500kg

  Mã số: TLW-10/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-8.5/40
  – Lưu lượng: 8.5 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 90kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 450 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4050x1750x2380mm
  – Trọng lượng: 5500kg

  Mã số: TLW-8.5/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-12/40
  – Lưu lượng: 12.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 132kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 580 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4050x1750x2380mm
  – Trọng lượng: 6000kg

  Mã số: TLW-12/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-16/40
  – Lưu lượng: 16.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 160kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 390 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4650x2200x2780mm
  – Trọng lượng: 7600kg

  Mã số: TLW-16/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-18/40
  – Lưu lượng: 18.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 185kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 390 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4650x2200x2780mm
  – Trọng lượng: 7800kg

  Mã số: TLW-18/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-20/40
  – Lưu lượng: 20.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 200kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 470 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4650x2200x2780mm
  – Trọng lượng: 7800kg

  Mã số: TLW-20/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-22/40
  – Lưu lượng: 22.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 220kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 500 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4650x2200x2780mm
  – Trọng lượng: 8000kg

  Mã số: TLW-22/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-25/40
  – Lưu lượng: 25.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 250kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 390 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4950x2690x2980mm
  – Trọng lượng: 8500kg

  Mã số: TLW-25/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-28/40
  – Lưu lượng: 28.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 280kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 440 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4950x2690x2980mm
  – Trọng lượng: 8800kg

  Mã số: TLW-28/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: TLW-30/40
  – Lưu lượng: 30.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 315kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “L”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 470 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 4950x2690x2980mm
  – Trọng lượng: 9000kg

  Mã số: TLW-30/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: VW-6/40
  – Lưu lượng: 6.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 75kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “V”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 600 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 2330x1700x1600mm
  – Trọng lượng: 2600kg

  Mã số: VW-6/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: VW-3/40
  – Lưu lượng: 3.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 37kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “V”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 600 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 2330x1700x1600mm
  – Trọng lượng: 2100kg

  Mã số: VW-3/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: WW-3/40
  – Lưu lượng: 5.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 55kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “W”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 600 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 2330x1700x1900mm
  – Trọng lượng: 2500kg

  Mã số: WW-5/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

 • Máy Nén Khí Cao Áp TYPHOON Series (TYPHOON PET OIL FREE AIR COMPRESSOR)
  Máy nén khí Piston Cao Áp 100% KHÔNG DẦU dùng cho thổi chai PET
  – Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
  – Xuất xứ: Trung Quốc
  – Model: WW-9/40
  – Lưu lượng: 9.0 m3/phút
  – Áp suất max: 40 Bar
  – Công suất: 110kW, 400V/50Hz, IP53, IE3
  – Đầu nén kiểu chữ “W”, 3 cấp nén
  – Tốc độ vòng quay thấp chạy êm, độ bền cao. : 600 vòng/phút
  – Nhiệt độ làm việc: từ +5°C tới +40°C
  – Độ ồn: 80 dB(A) (khoảng cách 1m)
  – Kích thước(LxWxH) mm: 2330x1700x1900mm
  – Trọng lượng: 3200kg

  Mã số: WW-9/40

  Hãng sản xuất: TYPHOON - EU

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM