SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Gió Hitachi

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 52652330 / AY0555.68507/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52652330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 21717211 / AY0546.06536/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 21717211

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 29417211 / AY0546.06914/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 29417211

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 54062330 / AY0546.69737/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 54062330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 59031150 / AY0555.68142/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 59031150

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 21117211 / AY0551.13115/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 21117211

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 50532330
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 50532330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 52552330
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: OSP-11MA/MAR/15SA
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52552330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 52552330
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: OSP-22SA/SAR/22MA/MAR / OSP-22S5AN / OSP-22M5ANA
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52302330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 52322330
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: OSP-37SA/SAR/MA/MAR OSP-37S5ANA OSP-37M5ANA
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52322330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Air Fillter / Lọc gió máy nén khí Hitachi 56972330
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: OSP-75SAL/MAL / OSP-75S5AN / OSP-75M5AN
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 56972330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Xuất xứ: Italya - EU/AIYDO

  Mã số: 755423

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: 755423

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Xuất xứ: Italya - EU/AIYDO

  Mã số: 21717210

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: 21717210

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Xuất xứ: Italya - EU/AIYDO

  Mã số: 52812330

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: 52812330

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Xuất xứ: Italya - EU/AIYDO

  Mã số: 59056590

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: 59056590

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM