SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt BOGE

 • - Lọc tách nhớt máy nén khí thương hiệu Sotras, Xuất xứ: Ý, là phụ tùng thay thế tương đương cho nhiều hãng trên thế giới
  - Như thương hiệu máy nén khí: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …
  - Là phụ tùng thay thế tương đương với chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo tương thích với hầu hết tất cả các loại máy nén khí trục vít.

  Call: 0989508177

  Mã số: 575000101P

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000101, DF 5004

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DF5004
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000101

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000102, DF 5005

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DF5005
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000102

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000103, DF 5010

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DF5010
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000103

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000105, DF 5006

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DF5006
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000105

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575076301P

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model:
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575076301P

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575092702, DF 5010

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DF5010
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575092702

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 5750001053P

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5750001053P

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000205, DB 2003

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2003
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000205

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 5750002665, DB 2003

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2003
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5750002665

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000208, DB 2027

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2027
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000208

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000210, DB 2027

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2027
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000210

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 5750002668, DB 2027

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2027
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5750002668

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000209, DB 2090

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2090
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000209

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 5750002669, DB 2090

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2090
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5750002669

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000204, DB 2023

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2023
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000204

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 5750002664, DB 2023

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2023
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5750002664

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575000206, DB 2002

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DB2002
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575000206

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu 575106301, 575106301P, 5751063013, DF 5094 

  Hãng sản xuất: BOGE
  Model: DF5094
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 575106301

  Hãng sản xuất: BOGE

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM