SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lõi lọc đường ống Sotras

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1201628102, 1202626204, 2901032300, 98245-128, E 200 AO, E 295 AO,...

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9076

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202356801, 1202626203, 2901032200, 98245-148, E 200 AA, E 295 AA, K 250 AA,....

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9077

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625501, 1623507100, 2901019500, 2901096100, 67635, 98245-141, E 006 AA,...

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9058

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625502, 1624163305, 2901019000, 67627, 98245-121, E 006 AO, K 009 AO, K 009 AO, DR 100 E, GP 100 E, 91108126, 92452762, 92452862, K 4 AO, 2250194-903, 250024-423.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9057

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625701, 2901019600, 98245-142, E 013 AA, K 017 AA, HE 150 E, 91108225, 92452861, K 8 AA, 250017-419, 250024-432.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9061

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625702, 2901019100, 98245-122, E 013 AO, K 017 AO, DR 150 E, GP 150 E, 91108134, 92452770, K 8 AO, 250017-427, 250024-424.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9060

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625703, 2901023300, 98245-143, E 025 AA, K 030 AA, HE 200 E, 91108233, 92452879, K 15 AA, 250017-420, 250024-433.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9064

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625704, 2901023400, 98245-123, E 025 AO, K 030 AO, DR 200 E, GP 200 E, 91108142, 92452788, K 15 AO, 250017-428, 250024-425.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9063

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625901, 2901019700, 98245-145, E 040 AA, K 058 AA, HE 250 E, 91108241, 92452887, K 24 AA, 250017-421, 250024-434. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9067

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625902, 2901019200, 98245-125, E 040 AO, K 058 AO, DR 250 E, 91108159, 92452796, K 24 AO, 250017-429, 250024-426.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9066

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625903, 2901019800, 98245-146, E 085 AA, K 145 AA, HE 350 E, 91108258, 92452895, K 50 AA, 250017-422, 250024-435. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9070

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202625904, 2901019300, 98245-126, E 085 AO, K 145 AO, DR 350 E, GP 350 E, 91108167, 92452804, K 50 AO, 250017-430, 250017-430, 250028-026.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9069

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202626201, 2901019900, 98245-147, E 195 AA, K 220 AA, HE 450 E, 91108266, 92452903, K 125 AA, 250024-436.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9074

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202626202, 2901019400, 98245-127, E 195 AO, K 220 AO, DR 450 E, GP 450 E, 91108175, 91188482, 92452812, K 125 AO, 250017-431, 250017-432, 250024-428.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9073

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 11202626301, 2901020600, 98245-167, E 195 AC, K 220 ACS, HE 450 E, 91108365, 92452994, K 125 AC, 250017-447, 250017-448. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9075

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202626302, 98245-168, E 200 AC, E 295 AC, K 330 ACS, HE 500 E, 91108373, 92453000, K 180 AC, 250017-449, 250024-440. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9078

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202626400, 2901020100, 98245-161, K 009 ACS, HE 100 E, 91108308, 92452945, K 4 AC, 250024-443.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9059

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202626801, 2901020300, 98245-163, K 030 ACS, HE 200 E, 91108324, 92452960, K 15 AC, 250024-445.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9065

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202626803, 2901020500, 98245-166, K 145 ACS, HE 350 E, 91108357, K 50 AC. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9072

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1202627301, 2906021500, 98245-149, E 500 AA, K 620 AA, HE 600 E, 91108290, 92452937, K 300 AA, 250024-430.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9083

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM