SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt Ceccato

 • - Lọc tách nhớt máy nén khí thương hiệu Sotras, Xuất xứ: Ý, là phụ tùng thay thế tương đương cho nhiều hãng trên thế giới
  - Như thương hiệu máy nén khí: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Ceccator, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …
  - Là phụ tùng thay thế tương đương với chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo tương thích với hầu hết tất cả các loại máy nén khí trục vít.

  Mã số: 6212372550

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200641142, DF 5033

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5033

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200641142

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221372850, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221372850

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640593, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model:  DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640593

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221372800, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221372800

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640594, DB 2188, DB 2318

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2188, DB2318

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640594

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640593, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640593

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200641141, DF 5026

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5026

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200641141

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200640584

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200640584

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221338300, DC 3241, DC 3188, DC 3284

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DC3241, DC3188, DC3284

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221338300

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221374400, DC 3188

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DC3188

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221374400

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200640592, DF 5033

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5033

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200640592

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 641104, DB 2024

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2024

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 641104

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640584, DC 3188

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DC3188

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640584

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200640594

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200640594

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6211190984, DB 2130

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2130

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6211190984

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221341600, DB 2130

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2130

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221341600

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640125, DB 2027, DB 2177

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2027, DB2177

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640125

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640559, DB 2027

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2027

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640559

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221373000, DF 5026

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5026

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221373000

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

Trang 1 của 3 1 2 3 >
SẢN PHẨM