SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Nhớt LIUTECH

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Liutech LW1317

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: LW1317

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Liutech LW1330 LW1330

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: LW1330

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Liutech LW8119

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: LW8119

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Liutech LW8149

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: LW8149

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Liutech 2901200200

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2901200200

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Liutech 1631011800

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1631011800

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Liutech 6211473550

  Hãng sản xuất: Liutech 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6211473550

  Hãng sản xuất: LIUTECH

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM