SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc nhớt Mattei

 • Lọc nhớt Mattei 70301, SH8108, SH 8108

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 70301, SH8108, SH 8108

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 70301, SH8108, SH 8108

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt Mattei CR21E20097, SH8171, SH 8171

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21E20097, SH8171, SH 8171

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21E20097, SH8171, SH 8171

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt Mattei 20097, SH8171, SH 8171

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 20097, SH8171, SH 8171

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 20097, SH8171, SH 8171

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt Mattei 30319, SH8189, SH 8189

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30319, SH8189, SH 8189

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30319, SH8189, SH 8189

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt Mattei CR21G30319, SH8189, SH 8189

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21G30319, SH8189, SH 8189

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21G30319, SH8189, SH 8189

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt Mattei 30389, SH8190, SH 8190

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30389, SH8190, SH 8190

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30389, SH8190, SH 8190

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM