SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Nhớt ALUP

 • Lọc dầu máy nén khí ALUP cho các dòng máy: ALLEGRO, LARGO, OPUS , SCD được cung để thay mới bởi Hợp Nhất. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là chính hãng hoặc thay thế tương đương hoàn toàn phù hợp. Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ Hợp Nhất để được tư vấn.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Lọc dầu máy nén khí ALUP cho các dòng máy: SCG , SCK , SCR , SOLO , VARIO được cung để thay mới bởi Hợp Nhất. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là chính hãng hoặc thay thế tương đương hoàn toàn phù hợp. Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ Hợp Nhất để được tư vấn.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 17200221, SH 8226

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8226

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 17200221, 172.00221

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 17200222, SH 8224

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8224

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 17200222, 172.00222

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 17203291, SH 8110

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8110

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 17203291, 172.03291

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 17211103, SH 8108

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8108

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 17211103, 172.11103

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 17213145, SH 8109

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8109

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 17213145, 172.13145

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 17290960, SH 8152

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8152

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 17290960

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 57213145, SH 8109

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8109

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 57213145

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 67200221, SH 8226

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8226

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 67200221

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu ALUP 3001151240, SH 8720

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: SH8720

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 3001151240

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt  ALUP 57200222, 572.00222

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: 57211103, 57200221, 57200222

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 57200222, 572.00222

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt  ALUP 57211103, 572.11103

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: 57211103, 57200221, 57200222

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 57211103, 572.11103

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt  ALUP 57200221, 572.00221

  Hãng sản xuất: ALUP 

  Model: 57211103, 57200221, 57200222

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 57200221, 572.00221

  Hãng sản xuất: ALMIG/ALUP

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM