SẢN PHẨM
Tìm kiếm

LỌC TÁCH NHỚT BOLAITE

 • Lọc tách nhớt Bolaite 1625165727
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165727

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 91403w-04t01
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 91403w-04t01

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 91403n-06t01
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 91403n-06t01

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 91403n-05t01
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 91403n-05t01

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 91403n-05t01
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 91403n-05t01

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 1625165703
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165703

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 1625165726
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165726

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 2205406517
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2205406517

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 1625165705
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165705

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 1625165700
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165700

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Bolaite 1625165732
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165732

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM