SẢN PHẨM
Tìm kiếm

ỐNG LÓT TRỤC - BẠC LÓT TRỤC

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 55x65x40 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 90x100x36 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 41x44.5x19 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 47.6x54x25.4 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 50x55x25 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 50X60X40 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 53x65x56 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 60x68x35 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 60x68x45 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 60x75x42 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 60x73x32 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 63.5x70x33 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 64x76.2x53 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 75x85x50 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

 • Ống lót trục là một bộ phận quan trọng dùng lót trục khuỷu của máy nén khí trục vít. 

  Kích thước: 75x85x28 mm

  Vật liệu: Hợp kim chống mài mòn

  Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại ống lót trục với những đặc điểm:

  - Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng cho đầu nén.

  - Hàng có sẵn tại kho; hỗ trợ giao hàng nhanh chóng.

  - Giá cả tốt nhất thị trường; có hỗ trợ lắp đặt.

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM