SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Gió SOTRAS - Italy

Lọc gió (Sotras-Italy)
Ứng dụng: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng…
* Vui lòng vào trang

www.sotras.com.vn để biết thêm chi tiêt.

 • Lọc gió máy nén khí Samsung Techwin CST71005 được sử dụng cho máy Samsung 7bar & 14bar . Lõi lọc Samsung có thể dùng thay thế tương đương cho các loại lọc gió máy nén khí trục vít khác.

  Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy nén khí; Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại lõi lọc (ruột lọc) phù hợp để thay mới lọc gió máy nén khí. Để tìm được sản phẩm phù hợp; vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: CST71005

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1028546900, 1619532700, 4634915, 00988595, 13106374, 93621522, 43243900, 4532555149, CF 1000, 007.0142-0, 5729, 85168889.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6045

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1030065900, 1030083200, 1030107000, 9724031201, 93578342, 93620045, 4040.5102.2, F 404051022, 1127210006, 7211140000, 93523199, 93578342, 93620045, 4522055104, C 31220, 213130, 3198.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6029

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1030065900, 1030083200, 1030107000, 93523199, 4040.5102.2, 93523199, 93578342, 93620045, 4522055104, C 31220, 3198.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6706

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1030097900, 1619378400, 1621054700, 1621574200, 1621574299, 1630040699, 1635040600, 909520, 1262A01570, 85067179, 50249550, 50335124, 4584055104, C 36840/1, C 36840/3, 730522, 007.0179-0, 31-85067-179, 85067179.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6037

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1092037369, 2914502400, 54672597, 56283534, CF 710.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA7069

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1092037379, 89732119, 76747, 22130280, 80804842, 4510055109, CF 100, 007.0544-0, 89732119.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6701

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1092100300, 2914930300, 4520055109, CF 200.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6702

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1092100400, 1613739880, 1615892700, 2914530700, 2914930700, 98262-5125-2, 4835520, 54751532, 4540055109, CF 400, 007.0390-0.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6704

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1092100500, 1615892800, 2914930900, 2914930900, 14261556, 88110564, 4550055109, CF 500, 42224, 007.0169-0.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6705

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1092100600, 2914931100, 54689799, 80813892, CF 610, 2250164-533.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6936

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 17290670, 1211201290, 2900648800, N 02206, 84040507, 220901, 40348, 00901069, BN 02206, 36791903, 220128, 22099, 43.493.1, 43.635.1, 527438, LX 14, 4508855124, C 1188, 40320, 41327, 85545689, 121120129.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6038

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1310030160, 301082, 1485059-2, 2116040023, 2116040164, 2118314, 59144170, 301082, C 13145, C 13145/2, 2250125-365, 2250125-370, 00521-060. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA7275

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1310032136, 3214300500, N 07033, 135PS2690, 48092, 62034, 00278674, 2008947, 2010505, 5b440, 50382, 57269771, 519002, 519002-17, 527693-12, 43.562, 43.593, 43.628, 4577059104, C 31770. 

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6157

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1028766305, 2255300165, 2255300165, 2914507700, 569003101, 5690031661, 6211460400,..

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6865

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1310038750, RN24076-1, 2116701, 22864-8, 23458-1.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6910

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 3214300800, 1310031080, 1619271600, 2255300160, 1041817, N 01128, 220902...

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6021

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 9056189, 9056941, 2236106025, 8973035306, 3214312700, 1320033271, C 13316-774, ....

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6666

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 1503018800, C 149.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA7236

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 17290675, 1503018900, 4501555124, C 1415, 1503018900, 6211476100.

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SA6658

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM