SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Nhớt Demag

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 05500774, SH 8119

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8119

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 05500774

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 13113574

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8119

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 13113574

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 13234674, SH 8113

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8113

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 13234674

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 00587374, SH 8110

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8110

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 00587374

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 10654074, SH 8226, SH 8153

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8226, SH8153

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10654074

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 10884174

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10884174

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 11381974, SH 8114

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8114

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 11381974

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 05773274, SH 8155

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8155

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 05773274

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 499074, 00499074, SH 8109

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8109

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 499074

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag BN09202, BN 09202, SH 8224

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8224

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: BN09202

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Oil filter / Lọc dầu Demag 9356 8285, 9356 8285, SH 8224

  Hãng sản xuất: Demag

  Model: SH8224

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9356 8285

  Hãng sản xuất: DEMAG

  Xem chi tiết

 • Lọc nhớt Demag 43290200, SH 8107
  Hãng sản xuất: Demag
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 43290200, SH 8107

  Hãng sản xuất: DEMAG WITTIG

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM