SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lõi lọc khí Kaeser

 • Các lõi lọc đường ống KAESER là thành phần quan trọng để tạo nên dòng khí nén đạt các cấp độ tinh khiết theo tiêu chuẩn ISO 8573-1 . Khí nén sau qua lọc có độ lệch áp thấp. Thiết kế thân thiện với nhiều điểm nổi bật.

  • Tốc độ khí: 0,60 đến 32,0 m³ / phút
  • Áp suất làm việc tối đa: 16 bar
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa 66 ° C

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp; quý vị có thể liên hệ với Hợp Nhất để được tư vấn.

  Mã số: Tất cả

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F6KE
  Lưu lượng khí m³/min 0.6
  Cổng kết nối G ⅜, G ½, G ¾
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 3.6

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F6KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F9KE
  Lưu lượng khí m³/min 0.9
  Cổng kết nối G ⅜, G ½, G ¾
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 3.7

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F9KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F16KE
  Lưu lượng khí m³/min 1.6
  Cổng kết nối G ¾, G 1
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 4.2

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F16KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F22KE
  Lưu lượng khí m³/min 2.2
  Cổng kết nối G ¾, G 1
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 4.4

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F22KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F26KE
  Lưu lượng khí m³/min 2.6
  Cổng kết nối G ¾, G 1
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 4.5

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F26KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F46KE
  Lưu lượng khí m³/min 4.6
  Cổng kết nối

  G 1¼, G 1½, G 2

  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 8.4

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F46KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F83KE
  Lưu lượng khí m³/min 8.3
  Cổng kết nối G 1¼, G 1½, G 2
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 9.3

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F83KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F110KE
  Lưu lượng khí m³/min 11
  Cổng kết nối G 1¼, G 1½, G 2
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 10.9

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F110KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F142KE
  Lưu lượng khí m³/min 14.2
  Cổng kết nối

  G 1¼, G 1½, G 2

  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 11.1

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F142KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F184KE
  Lưu lượng khí m³/min 18.4
  Cổng kết nối G 2, G 2½, G 3
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 16.2

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F184KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F250KE
  Lưu lượng khí m³/min 25
  Cổng kết nối G 2, G 2½, G 3
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 17.9

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F250KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F320KE
  Lưu lượng khí m³/min 32
  Cổng kết nối G 2, G 2½, G 3
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 19.9

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F320KE

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F6KA
  Lưu lượng khí m³/min 0.6
  Cổng kết nối G ⅜, G ½, G ¾
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 2.3

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F6KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F9KA
  Lưu lượng khí m³/min 0.9
  Cổng kết nối G ⅜, G ½, G ¾
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 2.3

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F9KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F16KA
  Lưu lượng khí m³/min 1.6
  Cổng kết nối G ¾, G 1
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 3

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F16KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F22KA
  Lưu lượng khí m³/min 2.2
  Cổng kết nối G ¾, G 1
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 3.2

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F22KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F26KA
  Lưu lượng khí m³/min 2.6
  Cổng kết nối G ¾, G 1
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 3.2

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F26KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F46KA
  Lưu lượng khí m³/min 4.6
  Cổng kết nối

  G 1¼, G 1½, G 2

  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 7.2

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F46KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Model F83KA
  Lưu lượng khí m³/min 8.3
  Cổng kết nối G 1¼, G 1½, G 2
  Áp suất làm việc (bar) 2 - 16
  Nhiệt độ môi trường °C 3 - 50
  Nhiệt đầu vào °C 3 - 66
  Khối lượng kg 8.3

  Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhanh chóng; quý khách vui lòng liên hệ với Hợp Nhất.

  Mã số: F83KA

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM