SẢN PHẨM
Tìm kiếm

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC

 • VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ

  Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã sản phẩm: 2506

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số sản phẩm: 2586

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 24V

  Mã số: JORC 2586

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số sản phẩm: 2526

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 110V

  Mã số: JORC 2526

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số sản phẩm: 2526

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 110V

  Mã số: JORC 2526

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • Model: FLUIDRAIN-COMBO

  Mã số: 2556 HV

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 380V

  Mã số: JORC 2556HV

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Mã số: 1603

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Mã số: JORC EZ-1

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN-HP-S

  Mã số: ***

  Kết nối ren: 1/4″ (BSP or NPT)

  Áp làm việc max: 40 bar tới 500Bar (tùy theo lựa chọn Model)

  Điện áp: 230V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: COMBO-D-LUX

  Mã số: 2507

  Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút

  Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......

  Mã số: COMBO-D-LUX

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 380V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: FLUIDRAIN 380V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 110V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 24V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: FLUIDRAIN 24V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1603

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 230V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: FLUIDRAIN 230V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CAO ÁO (CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN)

  Model: FLUIDRAIN-HP-S40

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Kết nối ren: 1/4″ BSP

  Lỗ xả nước: 2mm

  Áp làm việc max: 40 bar

  Điện áp: 230V (Lựa chọn thêm: 24V, 110V, 380V)

  Thân van: INOX

  Hãng sản xuất: JORC-HÀ LAN

  Mã số: FLUIDRAIN-HP-S40

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CAO ÁO (CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN)

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1801

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Kết nối ren: 1/4″ BSP

  Lỗ xả nước: 2mm

  Áp làm việc max: 80 bar

  Điện áp: 230V

  Thân van: ĐỒNG THAU

  Hãng sản xuất: JORC-HÀ LAN

  Mã số: JORC 1801

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CAO ÁO (CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN)

  Model: FLUIDRAIN

  Mã số: 1801

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Kết nối ren: 1/4″ BSP

  Lỗ xả nước: 2mm

  Áp làm việc max: 80 bar

  Điện áp: 230V

  Thân van: ĐỒNG THAU

  Hãng sản xuất: JORC-HÀ LAN

  Mã số: FLUIDRAIN

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 380V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 380V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 110V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 110V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

  Model: EZ1

  Mã số: 2303

  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)

  Áp làm việc max: 16 bar

  Điện áp: 24V

  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây

  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 24V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

 • VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN
  Model: EZ1
  Mã số: 2303
  Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
  Áp làm việc max: 16 bar
  Điện áp: 230V
  Thời gian xả từ: 0.5 - 10 giây
  Thời gian nghỉ từ: 0.5 - 45 phút

  Mã số: EZ1 230V

  Hãng sản xuất: JORC

  Xem chi tiết

Trang 1 của 4 1 2 3 4 >
SẢN PHẨM