TIN TỨC
Tìm kiếm

Chuyển Đổi Đơn Vị

Có 5 loại đơn vị đo áp suất chuẩn như sau:
- Tính theo ” hệ mét ” đơn qui đổi theo đơn vị đo áp suất 1 bar chuẩn
- Tính theo ” áp suất ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn
- Tính theo ” hệ thống cân lường ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn
- Tính theo  ” cột nước ”  qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar
- Tính theo  ” thuỷ ngân  ” qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar

Đơn vị đo áp suất thường dùng

Có 5 loại đơn vị đo áp suất chuẩn như sau: - Tính theo ” hệ mét ” đơn qui đổi theo đơn vị đo áp suất 1 bar chuẩn - Tính theo ” áp suất ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn - Tính theo ” hệ thống cân lường ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn - Tính theo ” cột nước ” qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar - Tính theo ” thuỷ ngân ” qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar

Xem chi tiết

SẢN PHẨM