SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt Ceccato

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640565,DB 2141

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2141

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640565

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640911, DB 2132

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2132

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640911

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 641403, 2200641403, DB 2018 

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2018

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 641403

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640912, DB 2161

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2161

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640912

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200641140, DF 5025

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5025

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200641140

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 930571, DB 2026

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2026

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 930571

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 930578, DB 2007

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2007

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 930578

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 930569, DB 2022

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2022

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 930569

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 641137, DF 5004

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5004

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 641137

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640552, DF 5009

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5009

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640552

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Ceccato 6221372650
  Hãng sản xuất: Ceccato
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221372650

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Ceccato 6221372650
  Hãng sản xuất: Ceccato
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221374000

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • - Lọc tách nhớt máy nén khí thương hiệu Sotras, Xuất xứ: Ý, là phụ tùng thay thế tương đương cho nhiều hãng trên thế giới
  - Như thương hiệu máy nén khí: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Ceccator, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …
  - Là phụ tùng thay thế tương đương với chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo tương thích với hầu hết tất cả các loại máy nén khí trục vít.

  Mã số: 6212372550

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200641142, DF 5033

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5033

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200641142

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221372850, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221372850

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640593, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model:  DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640593

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 6221372800, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6221372800

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640594, DB 2188, DB 2318

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DB2188, DB2318

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640594

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 640593, DF 5019

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5019

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 640593

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Ceccato 2200641141, DF 5026

  Hãng sản xuất: Ceccato

  Model: DF5026

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 2200641141

  Hãng sản xuất: CECCATO

  Xem chi tiết

Trang 1 của 3 1 2 3 >
SẢN PHẨM