SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Gió ABAC

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 8973036911, SA 6753

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6753

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 8973036911

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 8973036912, SA 6137

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6137

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 8973036912

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 8973036913, SA 6135

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6135

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 8973036913

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • - Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  - Mã số: 9056941

  - Liên hệ : 0989 508 177

  Mã số: 9056941

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • - Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  - Mã số: 9056293

  - Liên hệ : 0989 508 177

  Mã số: 9056293

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • - Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  - Mã số: 11207674

  - Liên hệ : 0989 508 177

  Mã số: 11207674

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 5081100, SA 6773

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6773

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5081100

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 7081106, SA 6796

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6796

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 7081106

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 8081100, SA 6653

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6653

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 8081100

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056002, SA 6682

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6682

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056002

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056010, SA 6778

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6778

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056010

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056113, SH 8143

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SH8143

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056113

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056152, SA 6653

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6653

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056152

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056157, SA 6653

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6653

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056157

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056188, SA 6781

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6781

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056188

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056189, SA 6666

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6666

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056189

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056227, SA 6948

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6948

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056227

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056230, SA 6779

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6779

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056230

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056250, SA 6663

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6663

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056250

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc gió máy nén khí ABAC 9056718, SA 6977

  Hãng sản xuất: ABAC 

  Model: SA6977

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9056718

  Hãng sản xuất: ABAC

  Xem chi tiết

Trang 1 của 5 1 2 3 4 5 >
SẢN PHẨM